תקנון

ההרשמה לאתר פרמקון והזכות לעשות שימוש בשירותים המוצעים על ידו מותנים בפתיחת חשבון אישי ובקבלת סיסמה אישית המאפשרים גישה לקורסים אליהם נרשמים המשתמשים. נתונים אלו (שם המשתמש והסיסמה) הינם אישיים וחל איסור להעבירם לאדם אחר. משך הזמן בו הקורס זמין לשימוש הינו 6 חודשים, אלא אם כן צויין אחרת במידע אודות הקורס.

המשתמש/ת מתחייב/ת שלא להעתיק, להקליט, להפיץ, לשדר, להציג, לשכפל, לפרסם, להשתמש, או לאפשר לאחרים בין אם במישרין ובין  אם בעקיפין, לבצע אחת מן הפעולות המצויינות לעיל. בנוסף נאסר לעשות שימוש ולהפיץ את תכני האתר  באמצעות אתר אינטרנט אחר, פרסום אלקטרוני, פרסום דפוס וכדומה.

השימוש בתכני הקורסים של אתר פרמקון הוא למטרות לימוד אישיות בלבד, משתמש/ת המפר/ה הוראה זו פוגע ו/או גורם נזק לאתר פרמקון צפוי לסנקציות העומדות לאתר ומפעיליו על פי דין. באתר פרמקון נכללים תכנים הכוללים: תמונות, איורים, ומאגר שאלות (להלן "התכנים") המצויים בבעלות האתר ו/או מפעיליו והמוגנים כולם על פי דיני זכויות יוצרים.

תכני האתר מטרתם להקנות כלים אקדמיים שנועדו לצרכי לימוד תאורטי בלבד ואין לראות בתכנים אלו משום המלצה לטיפול, אבחנה ו/או כל המלצה רפואית או המלצה בעלת משמעות קלינית-רפואית.

אנו באתר פרמקון משקיעים מאמצים רבים על מנת שהתכנים באתר יהיו באיכות גבוהה, מעודכנים ומהימנים, אולם בשל מורכבות הנושאים והנסיונות להנגישם, תתכנה טעויות ואי דיוקים, לפיכך האתר והמרצים של אתר פרמקון  לא יישאו בכל אחריות בקשר לאי דיוקים ו/או לשגיאות בתכנים המוצגים באתר ו/או השלכותיהם. אתר פרמקון אינו מבטיח כי התכנים המוצגים באתר מתאימים לצרכיי המשתמש או מטרותיו, ולא יישאו בכל אחריות להתאמתם כאמור.

אתר פרמקון ומפעיליו רשאים להפסיק ו/או לסרב לתת גישה אל תכני האתר, בכל עת, ומכל סיבה שהיא, לפי שיקול דעתם הבלעדי וללא כל הודעה מוקדמת.

 לאחר רכישת הקורס לא ינתן החזר כספי (תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) התשע"א-2010) - טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או שכפול.

טואול - בניית אתרים